KLIENTER

KLIENTER

VORES

KLIENTER

Vi har i øjeblikket opgaver

på Bakkegården, Nykøbing

Sjælland, Sikringen, Slagelse

og Kofoedsminde, Rødby.

TILFREDSE

PARTNERE

Vi har kun tilfredse samar-

bejdspartnere og vi arbejder

målrettet på at fastholde

tilfredshed og tillid.

ARBEJDSMILJØ

Vi arbejder professionelt

og tager ansvar samt

udviser respekt og

omsorg for hinanden.